Endelig har vi fått ferdig Havna-butikken

Flere har etterlyst en plass de kan få tak i Havna-effekter

Har dere spørsmål ta kontakt

Mvh

Havna gjengen :)